Akademia Ruchu Fitness Klub

brak zainstalowanej wtyczki flash

Pobierz Adobe Flash player

Regulamin Akademii Ruchu

 1. Zajęcia odbywają według aktualnego planu zajęć AR 
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby wpisane na listę, które przekazały instruktorowi oświadczenia o stanie zdrowia  i zapoznały się
  z regulaminem zajęć AR
 3. Opłaty należy dokonać  zawsze przed zajęciami, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby uczestnicząc w treningu posiadać aktualny karnet.
 4. Absencja uczestnika nie umożliwia zwrotu wpłaty ani przedłużenia czasu trwania karnetu.. Dopuszcza się możliwość " zawieszenia" karnetu - 1 raz w sezonie na okres max 2 tygodni.
 5. Ceny karnetów  reguluje aktualny cennik AR
 6. Lekcje przypadające w dni świąteczne nie odbywają się. 
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dbania o powierzone mu na czas zajęć przybory i przyrządy.  
 8. Obowiązuje: zmiana obuwia do ćwiczeń  bez względu na porę roku oraz dbanie o  czystość i poszanowanie ogólnie przyjętych norm zachowania się.
 9. Za rzeczy pozostawione w szatni na czas trwania zajęć AR nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Każdy uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 11. Obowiązuje bezwzględna punktualność. 
 12. Osoba, która wykupuje karnet zobowiązuje się tym samym do przestrzegania regulaminu. 
 13. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.